พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร(เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมระลึกพระคุณที่ท่านได้มอบที่ดินให้แก่สถาบันฯเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี. รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธี ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร