โครงการอบรมด้านวิชาชีพ Technical Profesaional Skills

School of Engineering, KMITL ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 เข้าร่วมรับฟังข้อมูลโครงการอบรมด้านวิชาชีพ หลักสูตร วิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ ซึ่งมีหัวข้อให้น้องๆ เลือกอบรมกว่า 20 หัวข้อ
🔥วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ( E12 – Slope 3 )
ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkL4NNd3dFTssj0d2NrFbtlga64C6Dy62E0bMUFlnKTkWow/formrestricted

สอบถามเพิ่มเติม Line official @kees.eng