บรรยากาศค่าย “Electronics-Gear” ครั้งที่ 2

ผ่านไปแล้วสำหรับค่าย “Electronics-Gear” ครั้งที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ห่างหายไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด ในครั้งนี้ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ที่สมัครเข้ามาเพื่อสัมผัสกับความเป็นวิศวกรจากรุ่นพี่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การต่อวงจร การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนโปรแกรมควบคุมเซ็นเซอร์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนันทนาการและให้น้อง ๆ ร่วมทำโปรเจคกับเพื่อน ๆ จากต่างโรงเรียนตลอด 2 วัน 1 คืน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสกล่าวเปิดค่ายและ ผศ.เกรียงไกร สุขสุด หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวต้อนรับ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียนภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีด้วยกัน 3 หลักสูตร คือ1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4 ปี) รับ TCAS2 เร็ว ๆ นี้ ติดตามที่เพจนี้เลย2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง 2.5 ปี) กำลังเปิดรับสมัคร 3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)