ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ยืนยันสิทธิ์(Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการตามวำนเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงค์เลย