รวมกิจกรรมเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำเดือน ธันวาคม 2565