คณะวิศวฯต้อนรับคณะครูนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเข้าศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี ผอ.สนง.บริหารหลักสูตรสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) กล่าวต้อนรับ และแนะนำลักสูตร ต่างๆ ที่วิศวลาดกระบังเปิดสอน ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ (SIIE) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.6300499443294443