หารือความร่วมมือกับ KU Leuven มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก Belgium