วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ #SIIE จัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

On 19th Jan 2023
👉 2:00 pm. – 4:00 pm.
👨‍🏫Special Talk : TOPICS

 • THE DESIGN OF ROLLERCOASTERS
 • DESIGNING FUTURES
 • Q&A OF THE COLABORATION WITH
 • UNIVERSITY OF BRUSTOL, ENGLAND
  👨‍🏫SPEAKER:
  DR.ANDREW HARRISON
  DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BRISTOL
  MS DANIELLA JENKINS
  CENTRE FOR INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP, UNIVERSITY OF BRISTOL
  📌Register for reserving seat here!!
  https://forms.gle/fiwFubKFgFKhEKXX8