วิศวลาดกระบังสำรวจความสนใจของนักศึกษาในการเรียนหลักสูตรทางเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล: Survey of students’ interest in alternative studies – School of Engineering KMITL

แบบสำรวจความสนใจของนักศึกษาในการเรียนหลักสูตรทางเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล ในการเข้าเรียนในหลักสูตรอบรม หลักสูตรวิชาโท สองปริญญาและหลักสูตรทางเลือกอื่นๆ เพื่อจัดหลักสูตรทางเลือกได้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ขอบคุณทุกความเห็นและข้อแนะนำจากนักศึกษาทุกท่าน
👉Survey of students’ interest in alternative studies – School of Engineering KMITL. The purpose of this questionnaire is to explore KMITL School of Engineering student needs for entry into trainings, minor programs, dual degree programs or other pathways. We appreciate your comment & suggestion.