🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
👍ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
🏆ในโอกาสได้รับรางวัล
👍”นิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาฯดีเด่น ประจำปี 2566″