คนเก่งภาคอิเล็กฯ นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัลการแข่งขันการออกแบบวงจรดิจิตอล DDcamp 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากได้รับรางวัลจากการแข่งขันการออกแบบวงจรดิจิตอล The 6th Digital Design with FPGA Camp คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🥈นายศิรัส ทองอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (DECA Development Kit)
🏅นายชัยวัฒน์ เอนอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (DE10-Nano Kit)
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา