นศ.วิศวคอมคว้าแชมป์ และรองแชมป์ การแข่งขัน “Women Thailand Cyber Top Talent 2022”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “Woman Thailand Cyber Top Talent 2022” เป็นการจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สําหรับ “ผู้หญิง” และ “เพศสภาพเป็นหญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิง หรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ Novotel Bangkok on Siam Squareภาพบรรยากาศงานจาก

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา
🏆รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาชั้นปี 3 จากทีม CHAFIRN

  • นางสาวจุไรรัตน์ แดงพวงไพบูลย์
  • นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองเก๋ง
    🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักศึกษาชั้นปี 2 จากทีม Donald Duck
  • นางสาวกนกพร ศุภผล
  • นางสาวรสริน นิยมสันติสุข