ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน (ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ม.ค. 66)

ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน (ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ม.ค. 66)
ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://scholarship.kmitl.ac.th
นักศึกษาที่ข้อมูลคณะหรือข้อมูลอื่นๆยังไม่ขึ้น ให้เข้าไปกรอกข้อมูลนักศึกษา (สจล.1)ในเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผลให้ครบก่อน
ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดทุนได้ที่ Website สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) https://office.kmitl.ac.th/osda/kmitl-scholarships/
👉ทุนการศึกษา ประเภท ข (ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ม.ค. 66)
เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1
ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://scholarship.kmitl.ac.th
นักศึกษาที่ข้อมูลคณะหรือข้อมูลอื่นๆยังไม่ขึ้น ให้เข้าไปกรอกข้อมูลนักศึกษา (สจล.1)ในเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผลให้ครบก่อน
ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดทุนได้ที่ Website สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) https://office.kmitl.ac.th/osda/kmitl-scholarships/
👉ทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ม.ค. 66)
ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://scholarship.kmitl.ac.th
ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดทุนได้ที่ https://drive.google.com/…/1V2ekdRvRn1oA9vEK5k…
👉ทุน CP ระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 28 ก.พ. 66)
Scan to apply 👉https://www.applycpscholarship.com/