นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล วงศ์อาษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 3.96 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565