นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน Palo Alto Networks Capture the Flag Capture the Future 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการการแข่งขัน Palo Alto Networks Capture the Flag Capture the Future 2022 ซึ่งเป็น โครงการที่จะเฟ้นหาสุดยอด ฝีมือจากน้องๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่วงการ Cybersecurity เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท จัดขึ้นโดย Palo Alto Networks Thailand และ สำนักงานคณะกรรมการการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช)

สมาชิกในทีม 4ucky

  1. นายฉัตรดนัย สิงห์โต นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
  2. นายสิระติ หิรัญธานี นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
  3. นายชลภฤต คงช่วย นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
  4. นายซาฟิรีน โตะกานี นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
    🎖อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์