นศ.วิศวคอมคว้ารางวัลชนะเลิศจากการเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้าน Cybersecurity ระดับอุดมศึกษา Cybersecurity Hackathon

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินกับ นายณัฐชนน มงคลวิลาส นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศงาน Cybersecurity Hackathon by SECURE info ได้รับรางวัลเป็นเงินมูลค่า 30,000 บาท โดยมี ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” เวทีที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไซเบอร์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ จัดการแข่งขันโดยบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล