ศูนย์ KEEs วิศวลาดกระบัง ร่วมกับพันธมิตร เปิดโปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ร่วมกับสถาบัน imake ขอเชิญโรงเรียนร่วมรับฟังทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ “กับโครงการ 50,000+ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นวิศวกรในอนาคต”(The Next Engineering Pathway)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-415 1759

คุณเหน่ง093-364 6914

คุณติ๊ก081-188 7414 คุณษา