นักศึกษาจากเวียดนามเยี่ยมวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นักศึกษาเวียดนามจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ RAI และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รวมไปถึงได้เข้าร่วม workshop กับนักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรในหัวข้อ 1.Greenhouse and plant factory 2.Near-Infrared Spectroscopy 3.GPS 4.Tractor