วิศวลาดกระบัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดีย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน KL University (KLU), GLA University (GLAU) และ New Delhi Institute of Management (NDIM) จากประเทศอินเดีย ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี และ ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี ผอ.สนง.บริหารหลักสูตรสหวิทยาการนานาชาติ (SIIE) กล่าวแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ (SIIE) รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Robotics & AI คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์ KIDC – KMITL Interactive Digital Center ด้วย
(1.) Assoc. Prof. Dr. P Gopi Krishna Deputy Director (International Relations)
(2.) Asst. Prof. Dr. Pradeep Kumar Patnaik
(3.) Assoc. Prof. Dr. Rakesh Kumar Patra
(4.) Assoc. Prof. Dr. Arpita Gupta
(5.) Assoc. Prof. Dr. Satendra Kumar Yadav