ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เนื่องจากทางสถาบันฯ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)