วิศวลาดกระบังจับมือ 14 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ ผลิตวิศวกรคุณภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เรียนจริง ฝึกจริง ทำงานจริง ภายใต้โครงการ K-Engineering WiL for WIN

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 ชั้น รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวต้อนรับและเปิดตัวโครงการ “K Engineering Work-integrated Learning (WiL) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ 14 บริษัทชั้นนำระดับประเทศ ประกอบด้วย

 1. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด
 4. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 5. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 7. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 8. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดสัทรี่ส์ จำกัด
 9. บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 11. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 12. บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 13. บริษัท ควอลิตี้ เกจ แอนด์ ทูล จำกัด
 14. บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
  ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเรียนจริง ฝึกงานจริง ทำงานจริง โดยในหลักสูตรจะอยู่กับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าสองปีและมีเงินทุนการศึกษาหรือเงินเดือน อีกทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพศักยภาพนักศึกษาของสถาบันฯ ให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งโครงการ “K-Engineering Work-integrated Learning (WiL) เป็นหนึ่งในการ disrupt ทางการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็น Global and practical engineer อย่างแท้จริงตามนโยบายมหาวิทยาลัย