วิศวลาดกระบังจัดกิจกรรม Tcas clinic เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการสมัคร Tcas1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรม TCAS Clinic วิศวลาดกระบัง “Apply Together” เพื่อเปิดให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำ สำหรับน้องๆนักเรียนที่มีข้อสงสัยการสมัคร TCAS1 โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟต์ อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวฯ