คณะผู้บริหารและอาจารย์วิศวลาดกระบัง เยี่ยมชมดูงานและหารือความร่วมมือ กับ วนชัยกรุ๊ป เพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัด

เพื่อรับโจทย์มาให้น้องๆนักศึกษาได้ทำงานวิจัย และเพื่อให้น้องนักศึกษาได้ฝึกนำโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมมาเเก้ไข และนำไปทดสอบเพื่อใช้งานจริง รวมถึงต่อยอดหลักสูตร True Wil กับบริษัทเพื่อนำโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาเเก้ไข เเละศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สุราษฎร์ธานี