โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2566สามารถอ่านระเบียบและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dropbox.com/…/Application%20form%202024.