วิศวลาดกระบังจัดกิจกรรม K-Engineering World Workshop on Tour ณ จังหวัดเชียงใหม่ (รูปแบบ Onsite)

วิศวลาดกระบังจัดกิจกรรม K-Engineering World Workshop on Tour โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 🤩 ได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆนักเรียนและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ จังหวัดเชียงใหม่ (รูปแบบ Onsite)