วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ ของนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

ประกาศๆ สำหรับน้องๆที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในช่วงสอบปลายภาค วันที่ 28 พ.ย.65 – 13 ธ.ค 65 ของ
The School of Engineering
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ ของนักศึกษาวิศวลาดกระบัง (รายละเอียดตามภาพ)
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ทางคณะได้จัดพื้นที่พิเศษไว้ให้ ที่ห้อง Slope อาคาร 12 ชั้น

 • ข้อแนะนำสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้
 1. ควรเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 2. หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่อื่นๆ นอกจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
 3. หากมีการสอบทั้งวัน ควรพกอาหารมาทานเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มคน
 4. ระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ
  📌แบบฟอร์มขอสอบพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ป่วย COVID, ผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยงสูง สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ covid-19
  Registration form for taking examination at special area
  📍https://forms.gle/W4FtEy2vFWrsW2US9