พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร กับ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไอเมค

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กับ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไอเมค

โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพร และ คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร กรรมการผู้จัดการ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไอเมค เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะในด้าน STEAM Coding Ai และ IoT ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการเลือกเรียนต่อหรือเลือกสายอาชีพได้จริง