วิศวลาดกระบังจัดโครงการดีเพื่อน้องๆนักเรียน ทดสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ให้แก่น้องม.ปลาย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ KMITL-Engineering AP Test 2022 ครั้งที่ 2 เป็นโครงการจัดสอบวัดความรู้ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จัดสอบเมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้กว่า 400 คน