วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการและการส่งนักศึกษาฝึกงานที่เกาหลีใต้ กับ Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) Delegates

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Jong-Hyun Park, Executive Vice President และผู้บริหารจาก Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) Delegates ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและการฝึกงานของนักศึกษาที่สำนักงาน ETRI เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยทาง ETRI มีแผนจะรับนักศึกษาสจล.ปีละ 20 คนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมทุนแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และการสนับสนุนทุน Post-Doctoral ที่เกาหลีใต้