นวัตกรรม Unicon รถไฟฟ้า สจล. โดนใจคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเชียงคาน จ.เลย เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเชียงคาน จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Unicon รถไฟฟ้า
🚎Unicon รถไฟฟ้าคิดค้นโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อต่อยอดนำไปให้บริการนักท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย
🚎รถไฟฟ้า Unicon พลังงานสะอาด รถไฟฟ้า 100 % 🌿เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม