ประกาศรับสมัคร “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”👍
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัคร เรื่อง โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
📌เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 ธันวาคม 65
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2459_2022_11_03…
📌สมัครเรียน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/