คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิศวลาดกระบัง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ School of Architecture, Art, and Design – KMITL.เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ โดยมีผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ให้การต้อนรับ