วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางความร่วมมือกับ ม.หัวเฉียว เรื่อง Medical Engineering vs Robotics and AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Medical Engineering vs Robotics and AI ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน และหนทางก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดังของจีนในอนาคต