4-5-6 พ.ย. นี้ ทุกคนที่เดินทางมางาน META EXPOสามารถมาขึ้นรถสองแถว รับ-ส่ง ที่มีป้าย เวลา 7:30 – 24:00 น

วันที่ 4-5-6 พ.ย. นี้ ทุกคนที่เดินทางมางาน META EXPO ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สามารถมาขึ้นรถสองแถว รับ-ส่ง ที่มีป้ายนี้ จากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ถึงคณะสถาปัตย์ฯ ได้ตั้งแต่ เวลา 7:30 – 24:00 น ได้ฟรีเลยนะคะ
(รถออกทุก 20 นาที)