นักศึกษาภาคคอมฯ กวาดรางวัลจากการแข่งขัน TESA TOP GUN RALLY 2022 # 16

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในโอกาสกวาดรางวัลจากการการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TESA TOP GUN RALLY # 16) ในหัวข้อ “การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจักรวาลนฤมิตร (Device Development for Metaverse) จัดโดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 43 ทีม แบ่งเป็น 21 มหาวิทยาลัย 3 สถาบัน 1 โรงเรียน แข่งขันระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
• ทีมเอางานมาอีก! จำนวน 5 คน ดังรายชื่อ
1 นายสมัชญ์ วีรกรรม (2)
2 นางสาวกานต์ธิดา ประสมทรัพย์ (4)
3 นางสาววัชราภรณ์ ชาแท่น (1)
4 นายธีรพัฒน์ เกตุสิงห์น้อย (ไม่ได้มาถ่ายรูป)
5 นายวิชยุตม์ เกิดไชย (3)
• อาจารย์ที่ปรึกษาในทีม : อาจารย์สรยุทธ กลมกล่อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• รางวัล
1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่ เกียรติบัตร
2 Top Score on Project Management
3 Top Score on Integration System
ขอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ช่วยสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ขอบคุณเจ้าภาพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมสมองกลฝังตัวไทย กรรมการและอาจารย์ผู้จัดการอบรมจาก TESA ที่มีความเข้มแข็งในการสร้างทรัพยากรบุคคลสายงานสมองกลฝังตัวที่ดีเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมฯ ของประเทศเสมอมา