วิศวลาดกระบังหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Lao Telecommunication Public Company

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิศวกรรมโทรคมนาคม เเละภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IOT) เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Alounnadeth Barnchit Deputy General Director, Lao Telecommunication Public Company โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเเละการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเเละองค์ความรู้ด้านระบบโทรคมนาคม ระบบ IOT ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาระบบเครือข่ายที่ประเทศลาว เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลาว ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์