การแข่งขันวอลเลย์บอล ลาดกระบังโอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (LADKRABANG OPEN 20TH)

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานวิศวลาดกระบัง เพื่อปูพื้นฐานทางวิศวะให้น้องๆนักเรียนวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันวอลเลย์บอล ลาดกระบังโอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (LADKRABANG OPEN 20TH) พร้อมกล่าวให้กำลังใจน้องๆ นักศึกษา ในการแข่งขันวอลเลย์บอล โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซียม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์