ภาควิชา วศ.อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Vision of blockchain & mining และ Green energy trends (solarcell)

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
📥ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Vision of blockchain & mining และ Green energy trends (solarcell)
โดย…คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร (ประธานบริษัท Jasmine technology solution)
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ณ.ห้องประชุมสโลป ตึกบี ชั้น 3 (ตรงข้ามโรงอาหาร A)
เวลา 13.00-15.00
🥳นักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาควิชาสามารถ walk in ได้ตามวันเวลาที่กำหนด