กฐินพระราชทาน สจล. 2565

ขอเชิญชวนพี่น้อง ครอบครัว สจล. ร่วมทำบุญใหญ่ ชีวิตสดใส ส่งท้ายปี ในงาน “กฐินพระราชทาน สจล. 2565”
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
🔸 ส่งสำเนาใบฝากเงินหรือสำเนาโอนเงินเข้าบัญชีกฐินพระราชทาน เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร
เขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ให้ชัดเจน
ส่งมาที่ โทรสาร 0 2329 8125 หรือ ทาง LINE หมายเลขโทรศัพท์ 0813427751 (ชื่อกฐินพระราชทาน)
หรือส่งมาทางไปรษณีย์ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัสดุ
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520