๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

🙏น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
🙏พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า
School of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang