ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ การแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำข้อมูล “Student Exchange & KMITL Scholarships”
จัดโดย สำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA)
📍 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี