พิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี