เดินต่ออย่างไม่หยุดยั้งในการเสริมทักษะ ให้น้องๆวิศวลาดกระบังกับโครงการ “Professional & Up-skill” ซึ่งโครงการอบรมนี้เป็นหนึ่งใน 25 ทักษะที่วิศวลาดกระบังร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจัดเสริม professional skill ให้น้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง
ในครั้งนี้เป็นส่วนของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมโดยวิทยากรจาก Maxim Integrated Products Thailand MaximIntegratedThailand บริษัทอุตสาหกรรม (31-8-65)