เตรียม​ตัวพบกับ การเปิด Pre-order เครื่องแต่งกาย นักศึกษาใหม่ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์​ สจล. เร็วๆนี้!!!
*หมายเหตุ: การรับสินค้าที่สั่งจองและรายละเอียดการ Pre-order จะแจ้งให้ทราบภายหลังในเพจสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
STAY TUNED! The uniform selling for SIIE student 2021 Faculty of Engineering, KMITL is coming soon
Note: Pre-order and Receiving the ordered product details will be announced later on the KMITL Engineering Student Association page