9/8/18-หารือความร่วมมือทางงานวิจัยกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น

ศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางงานวิจัย กับ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น .

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs วิศวลาดกระบัง ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมืองานวิจัยร่วมกัน ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.