9/8/18-ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่คณะวิศวฯ 2561

บรรยากาศพิธี ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่วิศวลาดกระบัง รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2561 .

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวฯ