8/8/18-อบรมขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า

งานอบรม”ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า” .

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า” ในโครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.