8/8/18-หารือแนวทางร่วมมือวิจัยกับ บมจ.มาสเตอร์คูล

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หารือแนวทางความร่วมมือทางวิจัย กัยศูนย์ EIDTs .

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสหารือแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกัน ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.