8/5/18-มหาวิทยาลัยจิตอาสา พระจอมเกล้าลาดกระบังจิตอาสา

มหาวิทยาลัยจิตอาสา พระจอมเกล้าลาดกระบังจิตอาสา
.
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาชุมพร ร่วมใจพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่” โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สจล. รวมพลังทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเปิดโครงการ Smart Acquaculture 4.0 ระบบอัจฉริยะเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร ที่แรกในภาคใต้ตอนบน เยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (KBAC) ด้านประมงชายฝั่ง โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเบทาโกร ลงเรือนำลูกปูและเต่าทะเลปล่อยรอบเกาะไข่ วางปะการังเทียมใต้ทะเลเพื่อทำบ้านปลา เก็บขยะบนเกาะไข่และคัดแยกขยะก่อนขึ้นเรือเพื่อนำกลับเข้าสู่ฝั่ง #มหาวิทยาลัยจิตอาสา #ชุมพรจิตอาสา #พระจอมเกล้าลาดกระบังจิตอาสา ขอบคุณภาพข่าวจาก PR Kmitl

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่