7/9/18-หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ GSteel

วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ บมจ.จี สตีล และ บมจ.จี เจ สตีล
.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล, Chief Financial Officer และ คุณทนงศักดิ์ ภูมินา, Senior General Manager Government Liasion จากบริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน) และ บริษัทจี เจ สตีล จำักด(มหาชน) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่